BIZNES

Koncepcją systemu biznesowego PalletBiz jest stworzenie międzynarodowej sieci jednostek produkcji opakowań z drewna oraz składów dystrybucyjnych. Rozwijamy bardzo dobrą jakość produkcyjną nie tylko w Europie, ale również w innych częściach świata, a poprzez współpracę transgraniczną możemy osiągnąć dużą skale korzysci, a także unikalny profil obsługi klienta.

Czytaj więcej na temat Biznesu

OTOCZENIE

Oprócz zabiegów na doskonałości operacyjnej “Kierunek PalletBiz” obejmuje zasady społecznej odpowiedzialności korporacyjnej (CSR), jak również wytyczne w sprawie Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa (EHS).

Jak wspomniano, naszą misją jest osiąganie naszych celów przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania międzynarodowych standardów CSR i EHS. Nasze jednostki produkcyjne są często certyfikowane zgodnie z CSR i / lub standardami EHS.

Czytaj więcej o otoczeniu

WARTOŚCI

W PalletBiz wierzymy w bardzo prosty zbiór podstawowych wartości, którymi kierujemy nasze podejście do prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych krajach i różnicach kulturowych:

  • Otwartość: Tylko jeśli będziemy komunikować się otwarcie, będziemy mogli budować relacje, sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości
  • Lojalność – bierzemy pod uwagę stosunki wewnętrzne (HR) lub zewnętrzne (klientów / dostawców / partnerów). Ważny jest współpracujący ze sobą zespół i długoterminowe relacje.

Czytaj więcej na temat Wartości