forest
PalletBiz wykorzystuje drewno z odpowiedzialnych źródeł
PalletBiz posiada certyfikat FSC i jak firme z wiodącym stanowiskiem w przemyśle, anagażuje się w utrzymanie różnorodności biologicznej lasów, ich wydajności, jak również w prawidłowe kształtowanie procesów ekologicznych.

Otoczenie

Oprócz zabiegów na doskonałości operacyjnej “Kierunek PalletBiz” obejmuje zasady społecznej odpowiedzialności korporacyjnej (CSR), jak również wytyczne w sprawie Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa (EHS).

Jak wspomniano, naszą misją jest osiągnanie naszych celów przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania międzynarodowych standardów CSR i EHS. Nasze jednostki produkcyjne są często certyfikowane zgodnie z CSR i / lub standardami EHS.

Oprócz domyślnej zgodności ze standardami obsługi i jakości, PalletBiz ma wyraźne ambicje wyprzedzić zasady i zapewnić najwyższe międzynarodowe standardy jakości i wartości eksploatacyjne naszym Klientom. Obejmuje to ciągły proces recyklingu i wykorzystania energii i emisji z operacji.

Drewno z odpowiedzialnych źródeł

PalletBiz bierze również udział w wielu lokalnych inicjatywach dotyczących sadzenia lasów i nadal będzie wspierać operacje zrównoważonego zalesiania.

Dlatego w 2012r. PalletBiz podjął decyzję, aby uzyskać certyfikat FSC® (SGSCH-COC-009716) i odgrywać przodujące stanowisko w branży opakowań oraz brać udział w utrzymaniu bioróżnorodności lasu, zwiększeniu wydajności lasów, jak również w utrzymaniu procesów ekologicznych.

PalletBiz wspiera misję Forest Stewardship Council® (FSC®) aby; “Wspierać odpowiednią dla środowiska, korzystną społecznie i ekonomicznie gospodarkę leśną na całym świecie”.