CERTYFIKATY

IPPC-ISPM 15

ISPM 15 (Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych nr 15) to Międzynarodowy Środek Fitosanitarny opracowany przez Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin (IPPC). Powyższy standard bezpośrednio odnosi się do potrzeby obróbki materiałów drewnianych o grubości większej niż 6 mm, używanych do wysyłki produktów między krajami. Dlatego jest to przepis dotyczący drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym.

ISPM 15 określa zharmonizowane oczekiwania dotyczące stosowania zabiegów w celu uczynienia drewnianego materiału opakowaniowego praktycznie wolnym od szkodników kwarantannowych, wymagając, aby zostały okorowane, a następnie poddane obróbce cieplnej lub odkażone, ze znakiem zgodności.

Certyfikowani przez PalletBiz franczyzobiorcy z certyfikatem IPPC-ISPM 15 mogą wytwarzać drewniane materiały opakowaniowe z zakupionego drewna okorowanego i poddać obróbce cieplnej.

PUBLIKACJE

BUSINESS FOCUS MAGAZINE

PalletBiz został wybrany i opisany w styczniowym wydaniu magazynu Business Focus Magazine – globalnej publikacji skupiającej się na wybranych sektorach biznesowych, a jednocześnie przybliżając kilka profili stojących za historiami.

communications_publications_BFM

PALLETBIZ KATALOG INFORMACYJNY 19/20

Nowy katalog informacyjny PalletBiz obejmuje kilka aspektów naszej firmy i całej branży, m.in. Naszą historię i aktualną działalność, Nasze aktualnie dostępne produkty z kategorii palet i opakowań drewnianych, a także świadczone usługi.

communications_publications_info sheet
communcations-publications_metal info sheet

PLIKI DO POBRANIA

STANDARDOWE WARUNKI PALLETBIZ

PalletBiz opracowało Standardowe Warunki PalletBiz dotyczące sprzedaży i dostawy produktów i usług.

communcations_downloads_standard terms and conditions
communcations_downloads_standard terms and conditions

WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI

PalletBiz stale opracowuje wytyczne jakościowe, aby zapewnić, że nasze produkty spełniają wymagane kryteria i najwyższe standardy. Zarówno w odniesieniu do surowców, jak i wyrobów gotowych – drewnianych oraz metalowych.

communications_downloads_quality guidelines
communications_downloads_quality guidelines