PalletBiz postanowiło wzmocnić więzy z producentem z północno-zachodniej Polski. Została podpisana umowa franczyzy, która jest ukoronowaniem owocnej współpracy między firmami.

Ze względu na doskonałą lokalizacje w Wapnicy, położonej 75 km od granicy z Niemcami, nasz Partner ma strategiczne znaczenie dla istniejącej już sieci klientów. Do końca 2016 zamierzamy zwiększyć zdolności produkcyjne, tak aby również potrzebny naszych  nowych klientów.