“Europejska Organizacja Palet (EPAL) oraz stowarzyszenie kolei UIC osiągnęły fundamentalną porozumienie o wzajemnym uznawaniu palet. Obie organizacje będą pracować w najbliższej przyszłości nad umową, która ułatwi zarówno nieograniczoną wymianę palet pomiędzy użytkownikami na wspólnym rynku palet. Porozumeinie zostało osiągnięte podczas rozmów na szczycie w Paryżu, na którym EPAL reprezentował Pan Robert Holliger, prezes i dyrektor generalny Martin Leibrandt, podczas gdy w imieniu UIC uczestniczył Thomas Metlich przewodniczący grupy roboczej “Kwestie paletyzacji” i Józef Fazik, Starszy doradca.

W ramach konstruktywnego spotkania przedstawiciele obu organizacji byli zgodni w ocenie obecnej sytuacji na rynku palet: “Rynek pragnie i potrzebuje nieograniczoną wymienialność we wspólnym rynku paletowym” powiedział Thomas Metlich. UIC i EPAL zamierza kontynuować rozmowy, jak wynika z rozmów z użytkownikami palet. Szczegóły i dokładne ustalenia wspólnego uznawania palet, jak również możliwości dalszej współpracy obu organizacji, będą wspólnie określone w następnych krokach. Celem dla obu organizacji jest nadal zapewnienie niezmiennej wysokiej jakości palet dla przewoźników towarowych w ramach największego wspólnego rynku palet, jak również dostępności dla użytkowników sieci kompleksowej organizacji produkcyjnych i remontowych.

Dzięki tej umowie, EPAL oraz UIC zrobiły milowy krok w porozumieniu, który oferuje użytkownikom przemysłu oraz handlu, spedytorom i kierownikom hurtowni, jak również organizacjom produkcyjnym i remontowym rozwiązania zorientowane na praktykę i przyjazne dla użytkownika. Nieuchronnie umowa obejmie jasne i łatwo zrozumiałe kryteria, które zagwarantują wymienialność palet dla wszystkich użytkowników.

Robert Holliger, prezes EPAL wyraził zadowolenie z planowanego porozumienia: “To w końcu zapewni przejrzystość dla wszystkich uczestników porozumienia do czasu podkreślenia umocnionej pozycji wspólnego systemu wymiany palet.”. (EPAL: Link do oryginalnego artykułu)

PalletBiz postanowiła zainwestować zarówno w licencje EPAL jak i UIC ze względu na niepewność na rynku. W ten sposób nasi klienci mogą być pewni, że otrzymają to, czego potrzebują.